Puspita Hanum

Puisi Untuk Ibu

Senja kini menyapaku dan berkata "sudahkah membanggakan ibumu?" sudahkah? pernahkah? lantas bagaimana? akupun tak kuasa mendengarnya teruntuk ibu malaikatku aku...