Puisi Untuk Ibu

Kudang Dalu

Dening: D.R. Widyan

Kagem: ingkang kula tresnani ibu 

Gregah nuli bidhal amargi mireng

swara tangisku mbiyawara 

methit ing pangrungu 

dalu singlu tangisku tan nglagu

kaya weruh galake diyu

dhuh ibu senadyan ora mangerti karepku

tansah ngusada supaya temu guyuku

“tak lela lela lela le gung,

cup menenga anaku sing bagus dhewe”

swara anteb tur serak 

 ora kliru pangrunguku

yen aku wis isa matur 

“panjenengan sare mawon”

yen aku wus meneng 

“pintere anake sapa?”

dhawuh ibu marang golekan nduwe nyawa iki

Bu… menika pitakon punapa piweling?

yen ibu dhawuh saiki 

bakal dak wangsuli

kula putranipun panjenengan,

kula putranipun panjengan.

“bagus dhewe anake sapa?”

“kula putranipun panjengan”

menawi menika piweling

kula eling kula putranipun panjenengan

sagegem tresna,
sapucuking kuku asih

durung bisa aweh piwales

tresna asih marang putra panjenengan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *